Eindstand na 19e ronde: 24 mei  2018
1. Antoon 56,97%
2. Frederica en Jan 54,61%
3. Hilde en Thea 53,79%
4. Cor en Gerard 53,38%
5. Karin en Helma 52,47%
6
Harrie en Leo 51,29%
7. Marianne en Elly 46,05%
8. Marijke en Hanneke 45,97%
9. Wil en Mieke 45,67%
10. Kitty en Anneke 45,55%
11. Annelieke en Beppie 44,64%
12. Trees en Herma 41,82%