Stand na 12e ronde: 15  febr. 2018
1. Jo en Antoon 57,98%
2. Cor en Gerard 54,79%
3. Frederica e Jan 53,25%
4. Hilde en Thea 53,06%
5. Leo en Harry 52,56%
6
Karin en Helma 52,15%
7. Marijke en Hanneke 48,03%
8. Marianne en Elly 47,91%
9. Wil en Mieke 45,17%
10. Annelieke en Beppie 44,83%
11. Kitty en Anneke 44,71%
12. Trees en Rinus 43,51%